Meditace na duchovní vlastnosti

meditace duchovní vlastnosti

Neboť se v každém člověku dnes a denně odehrává nekonečná bitva mezi „božským“ a „nebožským“. Boj mezi vědomím a nevědomím, vnějším a vnitřním světem…

Ve vnitřním světě je podle moudrého duchovního Mistra mnoho hrdinů. Mezi ty hlavní patří prostota, upřímnost, čistota, aspirace, obětavé zasvěcení a odevzdání. Prostota zkracuje cestu, která vede k objevení Boha. Upřímnost cestu urychluje. Čistota sytí hledajícího i cestu. Aspirace cestu miluje. Zasvěcení se z cesty raduje. A odevzdání cestu dokončuje.

Zdroj: Sri Chinmoy (1931-2007), jeden z předních duchovních učitelů moderní doby

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply